Showing 1–30 of 37 results

โคมไฟถนน LED EVE

       โคมไฟถนน LED EVE ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และแสงสว่างของเมืองไทย มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโคมไฟถนน EVE ตั้งแต่ 12W, 24W, 40W, 60W, 90W, 120W, และ 150W มีให้เลือกทั้งแสงขาว (Daylight) และแสงส้ม (Warm White) เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณภายนอกอาคาร เช่น ริมถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ  เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 จึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคาต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมีการรับประกันสินค้าทุกชิ้นอีกด้วย