โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ W.L.Lighting

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ W.L. Lighting ตัวถังของโคมไฟถนนผลิตมาจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ขึ้นรูป สวยงาม คงทน ชนิดไม่แตกหักง่าย และมีความปลอดภัยจากการกัดกร่อนของสนิม กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศได้ดี

Showing all 3 results

Showing all 3 results