โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ Rich

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ rich เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในมุมสูงเพื่อใช้ในการส่องสว่างบริเวณถนน หรือ ทางเดิน เช่น สนามหญ้า สนามกีฬา ทางเดินภายในหมู่บ้าน ลานจอดรถยนต์กลางแจ้ง ทางเดินสาธารณะ ปั๊มน้ำมัน สถานีขนส่งสินค้า ไฟทางเดิน หรือ งานภาคสนามอื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากถึง 10 เปอร์เซ็นต์

Showing 1–12 of 14 results

Showing 1–12 of 14 results