Showing all 7 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W

        โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W (solar streetlight) เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้งบริเวณที่ไม่มีเงาไม้หรือเงาหลังคามาบดบัง เพราะหากมีเงามาบทบังจะทำให้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาใช้งานตอนกลางคืนลดลง

        อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ทำงานได้นานคือขนาดความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งถ้าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่จะเก็บไฟได้มากกว่าลูกเล็ก แต่ก็ต้องแลกมากับการติดตั้งที่ยากกว่าชนิดแบตเตอรี่ลูกเล็ก ซึ่งเรามีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อ คุณภาพสูง เช่น RICHLED, PHILIPS, BEC และ EVE เป็นต้น เราพร้อมให้บริการตอบทุกข้อสงสัยแก่ลูกค้าและมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ