Showing all 4 results

โคมไฟถนนหลังเต่า

โคมไฟถนนหลังเต่า เป็นรูปแบบหนึ่งของโคมไฟถนนที่ใช้กันมายาวนาน ในสมัยก่อนจะติดตั้งกับหลอดประเภทแรงดันสูง คือ หลอดโซเดียมหรือ หลอดเมทัลฮาไลด์ พบเห็นได้ตามถนนทั่วไป ต่อมาได้มีการพัฒนาตัวโคมให้มีขนาดเล็กลง และสามารถใช้กับหลอดไฟขั้ว E27 ได้ ทำให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะมีราคาถูกกว่าแบบเก่า และในปัจจุบันได้มีการออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นโดยมีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ไว้ทำให้โคมไฟทำงานเมื่อแสงน้อยและจะหยุดทำงานเมื่อได้รับแสงสว่างที่มากพอ

089-760-1760
LINE@