Showing all 14 results

โคมไฟติดผนังภายนอก

โคมไฟติดผนังภายนอก เป็นโคมไฟที่ให้แสงสว่างรอบอาคาร หรือ ทางเดิน เพื่อความปลอดภัยในตอนกลางคืน โดยส่วนใหญ่นิยมติดโคมไฟนี้ภายนอกอาคาร เช่น ติดกับผนังอาคารภายนอก ติดกับเสา หรือ ริมรั้ว ริมกำแพง และ ขั้นบันได เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อส่องตัวอาคาร ไม่ให้ดูมืดสนิทในตอนกลางคืน และยังใช้เป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามได้ด้วย 

          โคมไฟติดผนังภายนอกบางชนิด ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยกักเก็บพลังงานในตอนกลางวัน ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดอยูตรงด้านบนของตัวโคม โคมไฟจะสว่างเองในตอนกลางคืน และ เมื่อมีการเคลื่อนไหวมาในระยะ 5 เมตร ไฟจะสว่างเต็มที่และหรี่ลงหลังจาก 30 วินาที

          โคมไฟประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่จะกันน้ำ และ มีความแข็งแรง ทนทาน  เหมาะสมกับการติดตั้งภายนอก 

        หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายไฟ LED ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ line@ หรือทางโทรศัพท์ได้เลย