Showing all 7 results

โคมตะแกรงติดลอย

          โคมตะแกรงติดลอย สามารถใช้ได้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดไฟ LED และยังมีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ประกอบไปด้วย 2 รุ่น คือ T8 ที่มีให้เลือกทั้งแบบใช้หลอดไฟ 1, 2 และ 3 หลอด และ T5 ที่ใช้หลอดไฟแบบ 2 และ 3 หลอด

          โคมตะแกรงแบบติดลอยนั้นมีขนาดให้เลือกแบบมาตรฐาน ดังนี้

    • รุ่น T8 แบบ 1 หลอด จะมีขนาดให้เลือก 4 ขนาด ได้แก่ 15×60 cm. 30×60 cm. 15×120 cm. และ 30×120 cm.
    • รุ่น T8 แบบ 2 หลอด จะมีขนาดให้เลือก 4 ขนาด ได้แก่ 30×60 cm. 60×60 cm. 30×120 cm. และ 60×120 cm.
    • รุ่น T8 แบบ 3 หลอด จะมีขนาดให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 60×60 cm. และ 60×120 cm.
    • รุ่น T5 แบบ 2 หลอด จะมีขนาดให้เลือก 4 ขนาด ได้แก่ 30×60 cm. 60×60 cm. 30×120 cm. และ 60×120 cm.
    • รุ่น T5 แบบ 3 หลอด จะมีขนาดให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 60×60 cm. และ 60×120 cm.

เรามีผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official