Showing all 28 results

โคมตะแกรงติดลอย และ ฝังฝ้า

          โคมตะแกรงติดลอยและฝังฝ้า เป็นโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร เช่น ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล เป็นต้น เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างเป็นจำนวนมาก ส่วนข้อแตกต่างของโคมตะแกรงติดลอยกับโคมตะแกรงฝังฝ้า ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานแต่ละท่าน ส่วนข้อดีของแต่ละแบบนั้น มีดังนี้

          ข้อดีของโคมตะแกรงติดลอย

  1. ดูแลรักษาง่าย
  2. เวลาโคมไฟมีปัญหาสามารถตรวจสอบกับตัวโคมได้เลย
  3. ติดตั้งง่ายกว่า

          ข้อดีของโคมตะแกรงฝังฝ้า

  1. สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
  2. ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์สำหรับห้อยเพิ่ม เช่น สลิง และ แป้นยึด
  3. ประหยัดพื้นที่ใช้สอย

หากสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Line Official เรามีผู้เชียวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาตลอด