Showing all 3 results

โคมกันน้ำกันฝุ่น

เป็นโคมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความทนทานมากกว่าโคมแบบปกติทั่วไป เช่น ทนต่อความชื้น น้ำ ฝุ่น อุณหภูมิที่ต่ำและสูงกว่าปกติ รวมถึงทนต่อรังสียูวีอีกด้วย

081-428-9789
LINE@