Showing all 6 results

โคมกันน้ำกันฝุ่น

โคมกันน้ำกันฝุ่น เป็นโคมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ห้องทดลอง โรงจอดรถ จึงมีความทนทานมากกว่าโคมแบบปกติทั่วไป เช่น ทนต่อความชื้น น้ำ ฝุ่น อุณหภูมิที่ต่ำและสูงกว่าปกติ รวมถึงทนต่อรังสียูวีอีกด้วย