Showing all 15 results

ไฟสนามฟุตบอล/ไฟสนามกีฬา

         ไฟสนามฟุตบอล / ไฟสนามกีฬา ส่วนใหญ่มักนิยมใช้เป็น สปอร์ตไลท์ LED วัตต์สูง ที่มีกำลังวัตต์ที่สูงตั้งแต่ 500 วัตต์ ถึง 1200 วัตต์ ด้วยนวัตกรรม สปอตไลท์สนามบอล จึงมีอัตราการกินไฟที่ต่ำมาก ซึ่งสามารถช่วยประหยัดไฟ และ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
        โคมไฟสนามฟุตบอล ยังมีความทนทานต่อการใช้งานมากเป็นพิเศษ และ สามารถส่องสว่างได้ไกล เช่น สปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล  ที่เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง เช่น สนามกีฬาขนาดใหญ่ , ไฟสนามฟุตบอล , ลานจอดรถ , ไฟสนามกีฬา , ไฟสนามบอล , ไฟสนามแบดมินตัน , ไฟสนามเทนนิส , สวนสาธารณะ , ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด และ ป้ายห้างร้านต่างๆ เป็นต้น