Showing all 13 results

สปอร์ตไลท์ LED RICHLED

       สปอร์ตไลท์ LED RICHLED เป็นสปอร์ตไลท์ยี่ห้อที่เน้นรูปลักษณ์ในการออกแบบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ไฟสปอร์ตไลท์ LED RICHLED ถูกผลิตขึ้นภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ มาพร้อมกำลังวัตต์ที่หลากหลายตั้งแต่ 10w, 20w, 30w, 50w, 100w และ 200w เหมาะ สำหรับใช้เป็น ไฟส่องป้ายโฆษณา ไฟสนามฟุตบอล ไฟสนามกีฬา เป็นต้น