Showing all 13 results

สปอร์ตไลท์ LED Biobulb

              สปอร์ตไลท์ LED Biobulb เป็นสปอร์ตไลท์ยี่ห้อที่เน้นรูปลักษณ์ในการออกแบบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน สปอร์ตไลท์LED Biobulb ถูกผลิตขึ้นภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  สปอร์ตไลท์ LED Biobulb มาพร้อมกำลังวัตต์ที่หลากหลายตั้งแต่ 10w, 20w, 30w, 50w, 100w และ200w เหมาะสำหรับใช้เป็นไฟส่องป้ายโฆษณา ไฟสนามฟุตบอล ไฟสนามกีฬา เป็นต้น