Showing all 23 results

สปอร์ตไลท์ LED 150w

สปอร์ตไลท์ LED 150w สปอร์ตไลท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณหน้าบ้าน หน้าสวน หรือส่องป้ายร้านค้า ป้ายโฆษณาต่างๆ  สปอร์ตไลท์แบรนด์ IWACHI,BIOBULB,GATA,EVE,PHILIPS เป็นสปอร์ตไลท์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. รับประกันคุณภาพ มีค่า IP ป้องกันน้ำและฝุ่นอย่างสมบูรณ์แบบ
ลูกค้าจึงมั่นใจในความคงทนแข็งแรง และราคาถูก คุ้มค่า คุ้มราคาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  และรับประกันการใช้งานนานถึง 2 ปี นอกจากนี้ไฟสปอตท์ไลท์ 150w ยังไม่ปล่อยความร้อนและรังสียูวีซึ่งถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

081-428-9789
LINE@