Showing all 9 results

สปอร์ตไลท์ LED Lunar

              สปอร์ตไลท์ LED Lunar เน้นการใช้ Chip และ Driver ที่มีคุณภาพ เช่น Meanwell มาประกอบในประเทศ โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 150w, 50w, 30w รับประกัน 1ปี มี มอก.รับรองคุณภาพ สปอร์ตไลท์LED Lunar มีทั้งแสงเดย์ไลท์และแสงวอร์มไวท์ ซึ่งในปัจจุบัน สปอร์ตไลท์ LED มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง สามารถใช้ทดแทนโคมฮาโลเจนได้ เพราะสปอร์ตไลท์ LED แผ่ความร้อนออกมาด้านนอกต่ำ ความถูกต้องของสีสูง ไม่มีรังสีUV มักติดตั้งเป็นไฟส่องป้าย ไฟสนามกีฬา ไฟสนามฟุตบอล ไฟส่องลานจอดรถ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน