Showing all 13 results

สปอร์ตไลท์ LED BIOBULB

              สปอร์ตไลท์ LED Biobulb เป็นสปอร์ตไลท์ยี่ห้อที่เน้นรูปลักษณ์ในการออกแบบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน สปอร์ตไลท์ LED Biobulb ถูกผลิตขึ้นภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  สปอร์ตไลท์ LED Biobulb มาพร้อมกำลังวัตต์ที่หลากหลายตั้งแต่ 10W, 20W, 30W, 50W, 100W และ 200W เหมาะสำหรับใช้เป็นไฟส่องป้ายโฆษณา ไฟสนามฟุตบอล ไฟสนามกีฬา เป็นต้น