Showing 1–30 of 35 results

สปอร์ตไลท์ LED 20W

              สปอร์ตไลท์ LED 20W สปอร์ตไลท์ขนาดเล็ก กำลังวัตต์ต่ำ นิยมใช้ติดตั้งบริเวณพื้นที่ภายในอาคาร อาทิ ติดตั้งเป็นไฟส่องนิทรรศการ ไฟส่องอาคาร ไฟส่องป้ายราคาถูก คุ้มค่าเพราะให้ความสว่างมากและอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยที่นิยมใช้กันมากที่สุด เป็นไฟสปอร์ตไลท์จาก EVE และยังมีรุ่นพกพาให้คุณเลือกใช้ ซึ่งเหมาะกับการใช้ภาคสนาม ไซด์ก่อสร้างแบบชั่วคราว ซึ่งสามารถพกพาไปได้สะดวก ชาร์จได้ทั้งไฟรถและไฟบ้าน สามารถใช้งานได้หลายชั่วโมง/การชาร์จเต็มประจุ 1 ครั้ง