Showing all 15 results

ปลั๊กพ่วง

ปลั๊กพ่วง หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า ปลั๊กสามตา มีหน้าที่หลักๆ คือให้ผู้ใช้งานสามารถต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ เครื่อง ในจุดๆ เดียวได้ รวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวก ไม่ต้องก้ม หรือ เอื้อม เพื่อไปเสียบปลั๊กไฟบ่อยๆ ในปัจจุบันนี้ปลั๊กพ่วงมีหลายขนาดตั้งแต่ 2-3 เมตร ไปจนถึง 5 เมตร จำนวนช่องตั้งแต่ 3-6 ช่อง นอกจากนี้ยังมีสีสัน และการออกแบบที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับสไตล์การตกแต่งที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่น จำนวนช่อง ความยาวของสายไฟ รวมไปถึงสีสันต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อใช้ปลั๊กพ่วงก็คือ ต้องพิจารณากำลังโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสำต่อการใช้งาน หรือก็คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกอุปกรณ์ต่างๆ ดึงไปใช้งานนั้นเอง

ซึ่ง ปลั๊กไฟมาตรฐาน เองก็มีพิกัดกำลังไฟฟ้าสูงสุดอยู่เหมือนกัน ผู้ชื้อต้องตรวจสอบก่อนซื้อเสมอ เพราะถ้าหากคุณซื้อปลั๊กพ่วงที่มีการรองรับกำลังไฟที่น้อยกว่าการใช้งานของคุณ นั้นก็อาจจะทำให้ปลั๊กไฟเกิดความร้อนสะสม จนอาจทำให้ปลั๊กละลายหรือเกิดไฟไหม้ได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานความตรวจสอบปลั๊กพ่วงเป็นประจำ เพื่อหาความเสียหายหรือการสึกหรอที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหากพบว่าปลั๊กสามตาที่ใช้อยู่มีการชำรุดเกิดขึ้น ก็ควรที่จะหยุดใช้ในทันที และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องแน่ใจว่าปลั๊กพ่วงไม่โดนน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือปลั๊กหรือเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ปลั๊กที่เรามำมาจำหน่ายนั้นล้วนแต่เป็นสินค้าคุณสูงมีความแข็งแรง ทนทาน รองรับกำลังไฟโหลดได้มากกว่า 2,000 วัตต์ ได้รับมาตรฐานมอก. อีกด้วย หรือถ้าหากลูกค้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกปลั๊กไฟแบบไหนก็สามารถเขามาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้


ปลั๊กพ่วง ปลั๊กสามตา ปลั๊กไฟมาตรฐาน ปลั๊กไฟ