Showing all 3 results

กิ่งโคมไฟถนน

กิ่งโคมไฟถนน ใช้ติดตั้งกับโคมไฟถนน โคมไฟหลังเต่า ผลิตจากท่อเหล็กคุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวมีให้คุณเลือกสรรค์ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ

  • ชนิดเหล็กพ่นสี
  • ชนิดชุบกัลวาไนซ์ โค้งแบบมาตรฐาน
  • ชนิดชุบกัลวาไนซ์ โค้งแบบการไฟฟ้า