สปอร์ตไลท์ LED ML Light

 สปอร์ตไลท์ LED ML Light

1. สามารถใช้แทนโคมฮาโลเจน และ หลอดโซเดียมแรงดันสูง

2. มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 75w, 150w, 250w และ 400w

 

   
สปอร์ตไลท์ LED ml light