จำหน่ายโคมไฟนวัตกรรมและเสาไฟนวัตกรรม

จำหน่ายโคมไฟนวัตกรรมและเสาไฟนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส:07010015) จึงมั่นใจได้ว่าเป็นโคมไฟถนนและเสาไฟที่ได้คุณภาพผ่านมาตรฐานมอก. และได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพโดยคนไทยจนได้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างสำหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในทำหน้าที่บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป ทำให้สามารถลดขนาดกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมควำมดันสูง ขนาด 250 วัตต์ หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟเป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟาได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้านครหลวง มีให้เลือก 2 กำลังวัตต์คือ โคมไฟถนนหลังเต่า 150W ST12HR HPS150H นวัตกรรมไทย และ โคมไฟถนนหลังเต่า 250W ST12HR HPS250H นวัตกรรมไทย