ขาจับกิ่งโคมไฟถนน

ขาจับกิ่งโคมไฟถนนไม่มีสนิม ทนทาน ขาจับกิ่งโคมไฟถนนผ่านมาตรฐานชุบกัลวาไนซ์   ASTM A123-89a  สามารถปรับมุมองศาได้ตามความต้องการ ขาจับกิ่งโคมไฟถนนมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้ว 1.5นิ้ว และ 2 นิ้ว