ขั้นตอนในการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED

blank

ขั้นตอนในการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED

ในปัจจุบันไม่ว่าสถานที่ใดก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งสิ้น เพราะในปัจจุบันโลกของเราต่างมีการแข่งขัน และผลิตสิ่งต่างๆ  ซึ่งในกระบวนการผลิตเหล่านี้นี่เองก็จะมีแสงสว่างเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนอกจากแสงสว่างจะช่วยทำให้การผลิตสิ่งต่างๆและการทำงานของมนุษย์มีอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว แสงสว่างยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ เหมือนการติดตั้งโคมไฟถนน LED PHILIPS ซึ่งการเลือกประเภทและรูปแบบของโคมไฟถนน LED ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บนท้องถนน และเส้นทางการจราจรต่างๆ โดยในขั้นตอนแรกของการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED คือ

              ขั้นตอนแรก เราจะต้องทำการกำหนดและตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งโคมไฟถนน LED ว่า สถานที่ที่จะติดตั้งโคมไฟถนน LED นั้น มีลักษณะของพื้นดินเป็นอย่างไร เช่น พื้นหญ้า พื้นปูนซีเมนต์ หลังจากนั้นให้กำหนดประเภทของโคมไฟถนน LED ให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นดินที่จะทำการติดตั้ง ทั้งนี้ในการติดตั้งโคมไฟถนน LED ในแต่ละครั้ง ควรทำการประเมินว่าพื้นที่ที่ทำการติดตั้งนั้นสามารถรองรับน้ำหนักของโคมไฟถนน LED เสาไฟถนนและอุปกรณ์อื่นๆ ได้หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาเสาไฟถนนเอียง

              ขั้นตอนต่อมา คือประเมินค่าของโคมไฟถนน LED ว่ามีการส่องสว่างและใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่างเท่าใด ซึ่งก่อนทำการเลือกซื้อหรือติดตั้งโคมไฟถนน LED ทุกครั้ง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรทำการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งโคมไฟถนน LED นั้น มีความเหมาะสมที่จะติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบใด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแสงน้อย หรือ แสงจ้า ซึ่งอาจกระทบต่อการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน

              ขั้นตอนสุดท้าย คือการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของหลอดไฟ รวมไปถึงค่าความถูกต้องของสี ซึ่งโดยส่วนมากโคมไฟถนน LED จะมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉลี่ยแล้วดวงโคมไฟถนน LED หนึ่งตัวจะสามารถให้แสงสว่างได้อย่างน้อยห้าหมื่นชั่วโมง ไม่เพียงเท่านี้  จากผลการวิจัยค้นพบว่า การติดตั้งโคมไฟถนน LED ยังช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน  เนื่องจากการทำงานของโคมไฟถนน LED จะไม่มีการกระจายความร้อน และรังสียูวี รวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นโคมไฟถนน LED จึงถือเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

              ปัจจุบันโคมไฟถนน LED มีหลากหลายยี่ห้อ เช่น โคมไฟถนน LED PHILIPSโคมไฟถนน LED EVE ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้โคมไฟถนน LED ให้เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้งาน รวมไปถึงความชื่นชอบในรูปแบบของโคมไฟถนน LED ชนิดต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *